En onder Mol ligt fier Ezaart, een stukske van een ezelstaart.
Gelegen tussen ring en spoor trekken ze aan dezelfde koord.

 REFREIN

Ja, 't is vandaag, dat we allemaal kermis vieren
Ja, 't is vandaag, dat we samen zullen zwieren.
Wij hebben geld vandoen voor ons fatsoen.
Haltegeralta humta humta haltegeralalaa
Haltegeralta humta humta haltegeralalaa
Haltegeralta humta humta haltegeralalaa
Haltegeralta humta humta ral, ... tegeral lal lal.

En ziet de molen daar eens staan, t was er zo goed als mee gedaan.
En aan de kerk daar is de streep, maar die is al bijna om zeep.

 Refrein

En in de streek van berg en broek,daar is de Hessie even kloek.
En laat dat volkske maar eens los, dat hangt aaneen gelijk nen tros.

Refrein