Meer dan 500 jaar geleden, in 1494 werd op deze plaats reeds een houten kapel, opgedragen aan St. -Willibrordus, opgetrokken.

Naar aanleiding van de 1.000 ste verjaardag van de aanstelling in 695   van St. -Willibrordus tot bisschop van Utrecht door Paus Sergius, richtte de toenmalige onderpastoor Theodoor Pots het huidige gebouw op ter vervanging van de houten kapel. We schrijven 1696.

Bij de grondige verbouwing en uitbreiding van de dekenale kerk in Mol (1850 – 1852) dienden de kerkgangers van Mol Centrum zich naar de verschillende gehuchten te begeven om hun zondagsplicht te vervullen. Het is in die periode dat de oude preekstoel uit Mol in deze kapel is beland.

Boven het altaar hangt een replica van de hand van de Ezaartse Julia Boeckx, van een schilderij voorstellende de Paus Sergius, omringd door kardinalen, met voor hem de geknielde Willibrordus wanneer hij tot bisschop benoemd wordt. Het origineel bevindt zich in de doopkapel van de kerk.

In 1948 werd de kapel geklasseerd en erkend als beschermd monument.

Het maaiveld rond de kapel is het oorspronkelijk niveau van de duin waarop Hessie, Hoogeind en Ezaart zijn gebouwd.