“Den Hollenberg” was een landduin waarvan de laatste restanten de molenberg en de kapelheuvel zijn, werd afgegraven en naar de Netevallei gevoerd om de turfputten terug op te vullen. Het transport van de zavel gebeurde met een dubbel railspoor en kleine open kipwagens die met kabels en kabelwielen met elkaar verbonden waren. De vol geladen zware wagen rolde als vanzelf bergaf richting Nete, terwijl de lege lichte wagen naar boven getrokken werd via het kabelsysteem. Aan de Hollenberg werd de landduin meer dan afgegraven, ja zelfs ongeveer 2 meter uitgediept. Omstreeks welke periode deze krachttoer werd verwezenlijkt staat nog niet vast, maar, gezien men de molen heeft laten staan, is het in elk geval na 1856.

De Hollenberg werd enkele jaren geleden een verkaveling waar thans huizen op zijn gebouwd.