FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

De tocht kan gedaan worden van 19 januari tot 25 april 2019
  1. Iedereen mag gratis deelnemen aan deze zoektocht.
  2. Het af te leggen parcours beslaat ongeveer 6 km.
  3. Alle foto’s zijn te vinden op de route, zichtbaar vanaf de openbare weg, zowel links als rechts. Wees steeds voorzichtig, de organisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  4. De foto’s dienen gerangschikt te worden in de juiste volgorde zoals u ze tegen komt vanaf het vertrekpunt en volgens de aangeduide wegbeschrijving.
  5. De letter die bij de foto staat dient te worden geplaatst in het overeenkomstig vakje op het antwoordblad.
  6. Vertrek en aankomst aan de molen van Ezaart.
  7. Indien er tijdens de periode van de zoektocht bepaalde situaties zouden verdwijnen of ingrijpend veranderen, kunnen die foto’s geannuleerd worden. De foto’s zijn in december gemaakt.
  8. Antwoordformulier. Noteer duidelijk uw gegevens. Overschreven, niet duidelijk leesbare en/of antwoorden die leiden tot enige onduidelijkheid worden als fout aangerekend. Elke persoon mag slechts één antwoordformulier indienen. Deze moeten ten laatste op 25 april toekomen op adres: Ezaart, 198 Mol.
  9. Elke juist gerangschikte foto levert één punt op. Het reglement voorziet 10 winnaars die de meeste foto’s in de juiste volgorde rangschikken, en bij gelijke stand de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Indien er dan nog ex-aequo zijn, wordt er beslist bij kaarttrekking. Men dient op de prijsuitreiking tijdens de meiboomplanting op 4 mei 2019 aan het klein kapelleke te Ezaart aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
De organisatie beslist autonoom over eventuele betwistingen.