FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Eerstkomende activiteiten

05 Apr 2020
Palmzondag
12 Apr 2020
Pasen
13 Apr 2020
Paasmaandag
17 Apr 2020
Hessie kermis
18 Apr 2020
Hessie kermis
19 Apr 2020
Beloken pasen
19 Apr 2020
Hessie kermis
24 Apr 2020
Bosvlinders: quiz
26 Apr 2020
Bosvlinders: Eetdag

COVID-19: BELANGRIJK BERICHT BETREFFENDE WANDELZOEKTOCHT 2020

De cafés waar wij het boek over 100 jaar school ter inzage gelegd hebben moeten nu sluiten.

De uitdaging om de juiste antwoorden te vinden blijft natuurlijk, maar wij zullen hiermee geen rekening houden bij de prijsverdeling.

Enkel de schiftingsvraag zal bepalend zijn

U begaat hier “Het Soldatenpaadje.” Dit is een ingeschreven openbare weg op privé terrein, meestal 1 meter breed, die vertrekt aan de huidige Beekstraat ten zuiden van het pleintje van Ginderbroek en eindigt ten zuiden van de Hessie. Het paadje loopt evenwijdig met de vroegere landweg van Mol naar Geel en vormt de overgang tussen de hovingen van de woningen en het vochtige broek met zijn beemden. Op de Hessie noemde vroeger dit wegje het Broekstraatje maar sinds deze weg verbreed en verhard is heeft hij de naam Gerststraat gekregen.

Bij de aanleg van de nieuwe baan Mol Geel in 1846 werd dit paadje in het huidige wegdek geïntegreerd van ‘t Wit Hert tot de Oude Jager – in 1878 gebouwd door Gummarus Vermeer als afspanning om man en paard voor de laatste maal te laten drinken op de lange weg naar Geel – waar het dan weer het tracé van de Gerststraat volgt.

Vanwaar de naam Soldatenpaadje ?

In de 1ste en 2de wereldoorlog liepen de soldaten niet zo graag in het visier van de vijand en daarom meden zij de grote baan, en kozen liever voor paadjes die verscholen lagen tussen haag en heg.