FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Eerstkomende activiteiten

05 Apr 2020
Palmzondag
12 Apr 2020
Pasen
13 Apr 2020
Paasmaandag
17 Apr 2020
Hessie kermis
18 Apr 2020
Hessie kermis
19 Apr 2020
Beloken pasen
19 Apr 2020
Hessie kermis
24 Apr 2020
Bosvlinders: quiz
26 Apr 2020
Bosvlinders: Eetdag

COVID-19: BELANGRIJK BERICHT BETREFFENDE WANDELZOEKTOCHT 2020

De cafés waar wij het boek over 100 jaar school ter inzage gelegd hebben moeten nu sluiten.

De uitdaging om de juiste antwoorden te vinden blijft natuurlijk, maar wij zullen hiermee geen rekening houden bij de prijsverdeling.

Enkel de schiftingsvraag zal bepalend zijn

In het boek over Ezaart van E.H. Willems vinden we het volgende: “Omstreeks 200 meters van de groote kapel, langs Gheel, is nog een kleine kapel tegen den steenweg gebouwd. Men eert daar de Moeder Gods onder den titel : Onze lieve Vrouw in de Nood, wiens oud geschilderd beeld er in staat. Op het beeld, in eiken hout, meen ik achter het jaartal 1511 te vinden. Aan de kapel gaat de steenweg links, langs het deel van Ezaart dat men de Bergen noemt. De oude baan naar Gheel ging rechts, langs de Hessie, de Voort en Kievermont”.                                                                                

Vroeger stonden er Lindenbomen rond. Tijdens de rally van Millegem in de nacht van 29 op 30 mei 1971 reed een deelnemer het kapelleke tot puin. Het beeld bleef gespaard maar rust nu in het torenmuseum. Een replica neemt haar plaats in. De omwonenden begonnen dadelijk de wederopbouw maar stedenbouw Mol deed de werken stilleggen omdat de zichtbaarheid voor het verkeer hierdoor gehinderd werd. In 1975 herbouwde de gemeente Mol het kapelleke op zijn huidige plaats.