FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Eerstkomende activiteiten

05 Apr 2020
Palmzondag
12 Apr 2020
Pasen
13 Apr 2020
Paasmaandag
17 Apr 2020
Hessie kermis
18 Apr 2020
Hessie kermis
19 Apr 2020
Beloken pasen
19 Apr 2020
Hessie kermis
24 Apr 2020
Bosvlinders: quiz
26 Apr 2020
Bosvlinders: Eetdag

COVID-19: BELANGRIJK BERICHT BETREFFENDE WANDELZOEKTOCHT 2020

De cafés waar wij het boek over 100 jaar school ter inzage gelegd hebben moeten nu sluiten.

De uitdaging om de juiste antwoorden te vinden blijft natuurlijk, maar wij zullen hiermee geen rekening houden bij de prijsverdeling.

Enkel de schiftingsvraag zal bepalend zijn

“Den Hollenberg” was een landduin waarvan de laatste restanten de molenberg en de kapelheuvel zijn, werd afgegraven en naar de Netevallei gevoerd om de turfputten terug op te vullen. Het transport van de zavel gebeurde met een dubbel railspoor en kleine open kipwagens die met kabels en kabelwielen met elkaar verbonden waren. De vol geladen zware wagen rolde als vanzelf bergaf richting Nete, terwijl de lege lichte wagen naar boven getrokken werd via het kabelsysteem. Aan de Hollenberg werd de landduin meer dan afgegraven, ja zelfs ongeveer 2 meter uitgediept. Omstreeks welke periode deze krachttoer werd verwezenlijkt staat nog niet vast, maar, gezien men de molen heeft laten staan, is het in elk geval na 1856.

De Hollenberg werd enkele jaren geleden een verkaveling waar thans huizen op zijn gebouwd.