FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Naar jaarlijkse traditie wordt er in Ezaart een meiboomplanting ingericht. De meiboom wordt in stoet, begeleid door fanfare St.-Willebrordus en dansgroep De Zonnebloem, naar het kleine kapelletje ter hoogte van kruispunt Ezaart - Schoolstraat gedragen en geplant. De eerstvolgende planting vindt plaats op 30 april 2016.

Geschiedenis

Op de achterkant van onderstaande twee foto’s die bij dit verhaal horen staat een stempel 10.05.1966. Er was in die tijd een onvoorstelbare tweespalt tussen Ezaart en De Bergen. “Ezaart” betrof het gedeelte van het gehucht Ezaart, vanaf de Oude Molenstraat, richting Geel, tot aan de kerk. Vanaf de kerk richting Geel was het “De Bergen”. Hoe zulks historisch gegroeid is, is een apart verhaal

 

Feit was dat er toen in het gehucht Ezaart twee verschillende kermiscomités waren. Het ene behartigde de belangen van al wat zich ten Oosten van de kerk afspeelde, het andere wat ten Westen gebeurde. Dat ging zo ver dat er bij de jaarlijkse kermis luidsprekers met kermismuziek, en reclame van plaatselijke handelaars gehangen werden, door het ene comité vanuit Mol tot aan de kerk, en door het andere comité vanaf de kerk, richting Geel. Wij, studenten in 1966, voorlopers van mei ’68 vonden dat belachelijk. Op de zaterdag van 1966, toen de meiboomplanting volop aan de gang was, stonden, geleund tegen de voorgevel van de St. Willebrordusstraat, 6 ; Sus Luyten, Walter Peetermans, Door Hens, Freddy Luyten en Eddy Cuyvers die zaak te aanschouwen. Toen heeft, ik denk de Sus, het idee geopperd om een protestactie te organiseren tegen de kinderlijke toestand van verdeeldheid in Ezaart. In ieder geval, we waren er allemaal direct mee akkoord, er moest iets gebeuren. Het symbool van de Ezaartse kermis, “De Meiboom” zou daarvan het slachtoffer worden. Hij moest van zijn standplaats voor het kapelleke (dat toen nog op de splitsing van de St. Willebrordusstraat en Ezaart stond) verplaatst worden naar daar waar de scheiding liep tussen Ezaart en De Bergen, namelijk voor de kerk van Ezaart. Maar, er moest ook een boodschap meegegeven worden. Zomaar verplaatsen had geen zin. In die tijd werkte men volop aan de Europese eenmaking. Dus wij maakten een bord met daarop de slogan:” Europa één, larrie !, eerst Ezaart één”. Bij den Door thuis waren we dat aan het schilderen als den Tist (Eddy Luysterborg) er op uit kwam, en ons er op wees dat het niet “larrie”, maar “larie” moest zijn. Dus aangepast. (zie foto) En die nacht omstreeks middernacht hebben wij de Meiboom uitgegraven, en verplaatst naar het hofke voor de kerk van Ezaart. Onnodig te vertellen dat daarbij talrijke van de uitgeblazen eieren gesneuveld waren, en er dus een duidelijk spoor liep van het kapelleke naar de kerk. Zondagmorgen bij de vroegmis constateerden de allereerste en meest getrouwe kerkgangers deze Godslastering. Er is dat jaar tijdens de jaarlijkse kermis over die schandalige streek veel gepraat. Beide kermiscomités waren het er over eens dat dit buiten alle normen van fatsoen was. Dus toch een kleine toenadering. Woensdag na de kermis hebben we dan, met dezelfde daders, “en publique” de boom terug op zijn rechtmatige plaats gezet. (zie foto) En die Meiboom wordt nu nog steeds op de eerste zaterdag van mei voor het kapelleke van Ezaart geplaatst.