FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

In 1948, nu 70 jaar geleden, werd in Ezaart na een onderbreking van 93 jaar weerom de meiboom geplant voor het kleine kapelleke. Een mooie traditie die sindsdien alle jaren terug komt op de zaterdag voor Ezaart kermis.   

Het meiboom ritueel stamt uit een ver en grijs verleden. Het zou zijn oorsprong vinden in de vruchtbaarheidsriten bij de Kelten. Later bij de intrede van het Christendom, werd deze traditie verder gezet, zij het dan enigszins aangepast aan de Christelijke religie. Vandaar ook dat de meiboomplantingen veelal plaatsvinden in de onmiddellijke nabijheid van Maria- kapelletjes. Immers, de meimaand is ook de Maria-maand.

Volgens de overlevering werd eeuwen geleden ook hier in onze oude Kempen in vele dorpen de meimaand, met de komst van de lente en het ontwaken van de natuur, feestelijk ingezet met het planten van zeer hoge en prachtig versierde meibomen, ook mede als gevolg van de grote onderlinge rivaliteit.

Uit de analen van Ezaart vernemen we dat de toenmalige Ezaartse meiboom bekend stond als één van de hoogste uit de Kempen, maar ook dat hij in het jaar 1854 ongenadig werd neergebliksemd, wat meteen het einde betekende van een misschien wel eeuwenlange traditie.

In Molse tijdingen van 1993 heeft Andre Van Elsen een interessant artikel geschreven over onze meiboom. Hij schrijft: Hoe oud die meiboom was weet ik niet, maar hij kwam naar alle zekerheid uit de Postelse bossen en bestond uit twee lange, ranke sparren die, schuin aangekapt, aaneen waren geklonken en daarna op die plaats nog verstevigd met ijzeren banden. Een overblijfsel van die aloude meiboom heb ik zelf nog gezien. Het moet zowat rond de jaren ’50 geweest zijn toen één van mijn leerlingen, naar aanleiding van een les over folklore, mij wist te vertellen dat bij hen thuis nog een deel van die oude meiboom dienst deed als nok in een hoenderhok en dat zijn vader, Nand Verbruggen, ons uitnodigde om met de ganse klas eens te komen kijken.

Ter plaatse stelde ik dan nog vast dat het juist dat deel van de meiboom betrof waar de twee bomen kunstig aan elkaar waren verbonden met de nog omzeggens volledig intact gebleven ijzeren banden. Bij die gelegenheid wist Nand mij ook te vertellen dat dit eeuwenoude overblijfsel nog bij hem te vinden was door het feit dat, volgens zeggen van zijn ouders en grootouders, in de tijd van hun voorouders de meiboom telkenjare op het einde van de meimaand in hun schuur werd opgeborgen.  
> 

Waar de blikseminslag van het jaar 1854 het voorlopig einde was van de eeuwenoude feestelijke meiboomplantingen, bleef deze traditie in Ezaart steeds sluimerend aanwezig.

Zo werd sindsdien door de mensen uit de onmiddellijke buurt ieder jaar een klein meiboompje op de nok van het klein kapelleke geplaatst, zoals trouwens nu nog gebeurt. Ook heb ik nog geweten dat een alom bekende Ezaartse kunstenaar, August “Tistje” Delsupehe, vader van meester “Godard”, rond de jaren ’30 af en toe een ongeveer drie meter hoge meiboom, versierd met gekleurd papier, voor zijn woning neer plantte. Maar de echte heraanknoping met het roemrijke verleden liet nog op zich wachten tot na de tweede wereldoorlog.

Wanneer na de bevrijding de feestroes was uitgeraasd en het dorpsleven stilaan terug in zijn normale plooi viel, werd naar aanleiding van het 50-jarig huwelijk van de echtelingen Jozef Heylen – Regina Molenberghs (Rikes Vos) de Ezaartse feestcommissie opgericht om de viering van dat gouden jubileum in goede banen te leiden.

Zo trok op zondag 8 september 1946 een heuse stoet door de straten van Ezaart met uitbeeldingen van de levensloop van het gouden paar en bovendien opgevrolijkt door de pas op 20 mei 1946 opgerichte muziekmaatschappij, de St.- Willebrordus-Harmonie, die op deze heuglijke dag haar eerste uitstap deed. Eén van de opmerkelijkste verwezenlijkingen van die stoet was het op ware grootte nagemaakte klein kapelleke, met of de voorgrond enkele kinderen in bidhouding rond een prachtig versierd miniatuur-meiboompje. Dit tafereel bracht mij op het idee om, als jaarlijkse aanzet van de meimaand en Ezaart-kermis, voor het kleine kapelleke een hoge en mooi versierde meiboom neer te planten. Dat zou gepaard gaan met muzikale begeleiding door onze Harmonie en andere culturele uitingen zoals dans en zang. Alhoewel mijn wens onmiddellijk in goede aarde vier, bij zowel de feestcommissie als bij de muziekmaatschappij en ik als secretaris van beide verenigingen het enthousiasme niet liet bekoelen, duurde het toch nog tot de meimaand van 1948 eer we plechtig onze eerste, hedendaagse meiboom konden planten en alzo na 93 jaar onderbreking een aloude Ezaartse traditie in ere konden herstellen.

Wetenswaardig is ook, dat onze meiboom een gift was van de bouwonderneming “Gebroeders Heylen” (De Spinder) en dat het een lange stellingpaal was die nog gediend had bij de bouw van onze kerk in 1936. Hij was niet zo lang als zijn voorganger uit het verre verleden, maar de versiering was wel zo trouw mogelijk nagebootst, wat tenandere op heden nog altijd het geval is. Na een respectabel aantal dienstjaren werd hij in 1973, totaal versleten, vervangen door een nieuwe, ditmaal aangekocht bij de firma M. Sonck te Antwerpen en tot op heden nog steeds in gebruik.

In de jaren die volgden op onze eerste hedendaagse meiboomplanting van mei 1948, zijn in dit verband nog heel wat onverwachte dingen gebeurd en kan ik niet nalaten nog even een typisch Ezaartse gebeurtenis te vertellen.  


Jarenlang was, en misschien is Ezaart nog altijd verdeeld in twee kampen: het ene kamp “De Bergen” en het andere kamp gewoonweg “Ezaart”. Deze verdeeldheid steeg telkenjare ten top bij de opstelling van het kermisprogramma, waarover praktisch nooit overeenstemming kon worden bereikt. Zelfs de oprichting van een kermiscomité, als poging dit euvel uit de wereld te bannen, en waarvan ik nota bene nog voorzitter was, kon dat niet verhelpen. Zo werd in de nacht van zaterdag 30 april op zondag 1 mei 1966 de meiboom voor het klein kapelleke weggehaald en neergeplaatst voor de kerk, mooi versierd met een kokarde in hartvorm en doorboord met een cupido-pijltje, met daaromheen volgende tekst:

"Europa één, Larie. / Eerst Bergen – Ezaart één. Doordat het juist op dat moment Ezaart kermis was, zou de meiboom van lieverlede minstens drie tot vier dagen voor de kerk blijven staan, zodat de daders ons opnieuw verrasten toen hij op woensdag morgen alweer op zijn vertrouwde plaats voor het klein kapelleke stond met ditmaal de boodschap: “Leve de vriendschap”.  

Deze volgens mij gelukte maar daarom nog niet door iedereen gesmaakte studentengrap was dus een hint van de Ezaartse jeugd aan de volwassenen om het ridicule van hun houding aan de kaak te stellen.

Tot daar het verhaal van “meester” Van Elsen. (Klein meesterke)
> Dit jaar zal onze meiboom weerom feestelijk zijn vertrouwde plaats innemen op zaterdag 5 mei.
PROGRAMMA
Rond 19 uur zal de versierde boom opgehaald worden aan de grote kapel, en van daar, begeleid door de fanfare, door twee vaste dragers naar zijn standplaats gedragen worden.
Na de oprichting zijn er in de onmiddellijke omgeving enkele activiteiten voorzien:
  • Optreden van het muziek van Ezaart
  • Enkele volksdansen van de groep “Zonnebloem”
  • Optreden van de volksmuziekgroep “Opgeweckt”
  • Zoals steeds zal er ook de mogelijkheid zijn om de dorstige aanwezigen te laven.
En daarmee is dan Ezaart kermis 2018 zoals het hoort ingezet.