FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Eerstkomende activiteiten

05 Apr 2020
Palmzondag
12 Apr 2020
Pasen
13 Apr 2020
Paasmaandag
17 Apr 2020
Hessie kermis
18 Apr 2020
Hessie kermis
19 Apr 2020
Beloken pasen
19 Apr 2020
Hessie kermis
24 Apr 2020
Bosvlinders: quiz
26 Apr 2020
Bosvlinders: Eetdag

COVID-19: BELANGRIJK BERICHT BETREFFENDE WANDELZOEKTOCHT 2020

De cafés waar wij het boek over 100 jaar school ter inzage gelegd hebben moeten nu sluiten.

De uitdaging om de juiste antwoorden te vinden blijft natuurlijk, maar wij zullen hiermee geen rekening houden bij de prijsverdeling.

Enkel de schiftingsvraag zal bepalend zijn

En onder Mol ligt fier Ezaart,een stukske van een ezelstaart.
Gelegen tussen ring en spoor rekken ze aan dezelfde koord.

 REFREIN

Ja, 't is vandaag, dat we allemaal kermis vieren
Ja, 't is vandaag, dat we samen zullen zwieren.
Wij hebben geld vandoen voor ons fatsoen.
Haltegeralta humta humta haltegeralalaa
Haltegeralta humta humta haltegeralalaa
Haltegeralta humta humta haltegeralalaa
Haltegeralta humta humta ral, ... tegeral lal lal.

 En ziet de molen daar eens staan, t was er zo goed als mee gedaan.
En aan de kerk daar is de streep, aar die is al bijna om zeep.

 Refrein

 En in de streek van berg en broek,daar is de Hessie even kloek.
En laat dat volkske maar eens los, at hangt aaneen gelijk nen tros.

Refrein