FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Eerstkomende activiteiten

No events

De tocht kan gedaan worden van 19 januari tot 25 april 2020. De tocht en het deelnameformulier worden weldra ter beschikking gesteld.

 

  1. Iedereen mag gratis deelnemen aan deze zoektocht
  2. Het af te leggen parcours beslaat ongeveer 5 km
  3. Vertrek en aankomst aan de molen van Ezaart op de plaats aangeduid als "Start Fotozoektocht"
  4. 20 foto's geven de te volgen weg aan. Bij elke wegverandering moet je steeds de eerstvolgende foto zo dicht mogelijk aan uw rechterkant houden
  5. Indien er tijdens de periode van de zoektocht bepaalde situaties zouden verdwijnen of ingrijpend veranderen, zal een vervangende wegwijzer geplaatst worden.
  6. Antwoordformulier: Noteer duidelijk uw gegevens. Overschreven, niet duidelijk leesbare en/of antwoorden die leiden tot enige onduidelijkheid worden als fout aangerekend. Elke persoon mag slechts één antwoordformulier indienen. Deze moeten ten laatste op 25 april toekomen op adres: Ezaart 198 in Mol.
  7. Elk juist antwoord levert één punt op. Het reglement voorziet 10 winnaars die de meeste juiste antwoorden geven, en bij gelijke stand de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Indien er dan nog ex-aequo zijn, wordt er beslist bij kaarttrekking. Men dient op de prijsuitreiking tijdens de meiboomplanting op 2 mei 2020 aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

De organisatie beslist autonoom over eventuele betwistingen.