FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Het sociale contact is een belangrijk element van geluk in onze samenleving. In deze tijd van Facebook, twitter en andere digitale contactvormen wordt het woord “vrienden” vaak al te oppervlakkig gebruikt.

Echte vriendschappen kunnen alleen bloeien in de reële wereld van het omgaan met elkaar.

Het verenigingsleven biedt daartoe een breed draagvlak. In de club of groep vinden mensen met gelijke interesses en ingesteldheden elkaar, en wordt de gelegenheid geboden samen te werken aan elkaars verrijking en ontwikkeling.

Van oudsher bloeit in Ezaart het verenigingsleven weelderig. Alle vormen van ontspanning komen aan bod. Zowel op sportief, cultureel als op louter ontspannend vlak, zowel voor de jeugd als voor de meer gevorderde leeftijdsgroep.

In deze brochure willen wij u graag de groeperingen voorstellen die Ezaart rijk is. Vandaag (2015) telt ons dorp niet minder dan achttien actieve verenigingen. U vindt hierbij van elke vereniging een omschrijving van hun kernactiviteiten, van hun doelgroep en van de huidige contactpersonen.

Hiermee wensen wij ook ons steentje bij te dragen tot de integratie van de vele nieuwe gezinnen die de laatste jaren ons gehucht als hun woonplaats gekozen hebben.

Graag willen wij hier nog verwijzen naar onze site: www.feestcommissie-ezaart.be waar u veel informatie vindt over de in Ezaart georganiseerde activiteiten.

Met vriendelijke groeten van de Feestcommissie Ezaart.