FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

De tocht kan gedaan worden van 15 januari tot 15 april 2017.
 
  1. Iedereen mag gratis deelnemen aan deze zoektocht.
  2. Het af te leggen parcours bestaat ongeveer 5 km.
  3. Alle foto’s zijn te vinden op de route, zichtbaar vanaf de openbare weg, zowel links als rechts. Wees steeds voorzichtig, de organisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  4. De foto’s dienen gerangschikt te worden in de juiste volgorde zoals u ze tegen komt vanaf het vertrekpunt en volgens de aangeduide wegbeschrijving.
  5. De letter die bij de foto staat dient te worden geplaatst in het overeenkomstige vakje op het antwoordblad.
  6. Vertrek en aankomst aan de molen van Ezaart.
  7. Indien er tijdens de periode van de zoektocht bepaalde situaties zouden verdwijnen of ingrijpend veranderen, kunnen die foto’s geannuleerd worden..
  8. Antwoordformulier: Noteer duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Overschreven, niet duidelijk leesbare en/of antwoorden die leiden tot enige onduidelijk- heden worden als fout aangerekend. Elke persoon mag slechts één antwoordformulier indienen. Deze dienen ten laatste op 15 april 2017 toe te komen in de brievenbus op adres: Ezaart, 198 te Mol.
  9. Elke juist gerangschikte foto levert één punt op. Het reglement voorziet 10 winnaars die de meeste foto’s in de juiste volgorde rangschikken, en bij gelijke stand, de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Indien er dan nog ex-aequo zijn, wordt er beslist bij kaarttrekking. Men dient op de prijsuitreiking tijdens de meiboomplanting aan het klein kapelleke aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
BELANGRIJK BERICHT: FOTO G IS GESCHRAPT!