FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

Reglement opdrachtentocht 2016
De tocht kan gedaan worden van 15 januari tot 15 april 2016.
 
 1. Iedereen mag deelnemen aan deze zoektocht.
 2. Het af te leggen parcours bestaat uit een lus van ongeveer 5 km.
 3. Er zijn geen deelnamekosten.
 4. Alle foto’s zijn te vinden op de route, zichtbaar vanop de openbare weg, en op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Respecteer privé- en openbare goederen en draag zorg voor het milieu. Voorzichtigheid blijft geboden. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Zoek geen vallen in de weg of in de schrijfwijze van straatnamen. Lees wel aandachtig de wegbeschrijvingen.
 5. De foto’s dienen gerangschikt te worden in de juiste volgorde zoals u ze tegen komt vanaf het vertrekpunt en volgens de aangeduide wegbeschrijving.
 6. De letter welke bij de foto staat, dient te worden geplaatst in het overeenkomstige vakje op het antwoordblad.
 7. Vertrek en aankomstplaats: Herberg “De Oude Jager”, Ezaart, 351 te Mol.
 8. Indien er tijdens de periode van de zoektocht (de foto’s zijn gemaakt in december 2015) bepaalde situaties zouden verdwijnen of ingrijpend veranderen, kunnen die foto’s geannuleerd worden.
 9. Antwoordformulier.
  1. Noteer duidelijk uw naam, voornaam, volledig adres telefoonnummer en e-mailadres.
  2. Overschreven, niet duidelijk leesbare en/of antwoorden die leiden tot enige onduidelijkheden worden als fout aangerekend.
  3. Elke persoon mag slechts één antwoordformulier indienen.
  4. De antwoordformulieren dienen ten laatste op 15 april 2016 toe te komen in de brievenbus op adres: Ezaart, 198 te Mol.
 10. Elke juist gerangschikte foto levert één punt op. Het reglement voorziet 10 winnaars die de meeste foto’s in de juiste volgorde rangschikken, en bij gelijke stand, de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Indien er dan nog ex-aequo zijn, wordt er beslist bij kaarttrekking. In geval van afwezigheid, mogen de prijswinnaars zich laten Vertegenwoordigen door een ander persoon.
 11. 11. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de zoektocht zelf. In geval van betwisting is de uiteindelijke beslissing van de organisatoren bindend.
SCHIFTINGSVRAAG;
Geef de temperatuur, tot één cijfer na de komma, in °Celsius die op 30 april 2016 om 20,00 uur zal af te lezen zijn op de door de organisatie geplaatste thermometer aan de voorgevel van de kleine kapel aan de meiboom.

Deze zoektocht is een organisatie van Feestcommissie Ezaart. Wij wensen u een fijne en veilige zoektocht.