FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

FEESTCOMMISSIE EZAART

U begaat hier ‘Het soldatenpaadje’. Dit is een ingeschreven openbare weg op privé terrein, meestal 1 meter breed, die vertrekt aan de huidige Beekstraat ten zuiden van het pleintje van Ginderbroek en eindigt ten zuiden van de Hessie. Het paadje loopt evenwijdig met de vroegere landweg van Mol naar Geel en vormt de overgang tussen de hovingen van de woningen en het vochtige broek met zijn beemden. Op de Hessie noemde vroeger dit wegje het Broekstraatje maar sinds deze weg verbreed en verhard is heeft hij de naam Gerststraat gekregen. Bij de aanleg van de nieuwe baan Mol - Geel in 1846 werd dit paadje in het huidige wegendek geïntegreerd van ’t Wit Hert tot de Oude Jager - in 1878 gebouwd door Gummarus Vermeer als afspanning om man en paard voor de laatste maal te laten drinken op de lange weg naar Geel - waar het dan weer het tracé van de Gerststraat volgt. Vanwaar de naam Soldatenstraatje? In de 1ste en 2de wereldoorlog liepen de soldaten niet zo graag in het vizier van de vijand en daarom meden zij de grote baan en kozen liever voor paadjes die verscholen lagen tussen haag en heg.